Standardy domů

Architektura

Tvarosloví bytových domů se opírá o čisté kompaktní hmoty jednotlivých bytových domů, které svými rozdílnými proporcemi vytvářejí dynamickou prostorovou kompozici. Parter a opěrné stěny jsou zakomponovány do okolního terénu tak aby se výrazně pohledově neuplatňovaly. Nepravidelná kompozice oken a lodžií na fasádách objektu podporuje vilový charakter domů a navazuje na rostlou horskou architekturu.

Stavebně - konstrukční řešení objektu

Bytové jednotky a ateliery

 

Společné prostory

Garáže

 

Skiboxy, lyžárna

Zpevněné venkovní plochy

Technické zázemí jednotek:

 

Yandex.Metrica